0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

SENEDİN SONRADAN DOLDURULMASI

imza dışındaki kambiyo senedinin unsurları senedin tedavüle çıkarıldığı anda değil, bonoya dayalı talep hakkının ileri sürülmesi sırasında mevcut olması yeterlidir. Yargıtay’ın da kararlarında sıklıkla belirttiği üzere tedavüle çıkarılan bir...

DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİNİN VE MAĞDURİYETİNİN YASAL DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de devre mülk sebebiyle yüzbinlerce insan mağdur edilmektedir. Devre Mülk adı altın yapılan ve ülkemizde yaygın olarak uygulanan sistematik süreç her gün artmakta ve haberlere konu olmaktadır. Devre mülk...

EMRE YAZILI DÜZENLENEN SENETLERİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN GEÇERSİZLİĞİ

Mal ve hizmet satan tacirler ile tüketiciler arasında yapılan sözleşmelerde zaman zaman tacirler tarafından kambiyo senedi imzalatılmakta ve bu senetler genel olarak emre yazılı olarak düzenlenmektedir. Ancak böyle bir...

AZLIK PAY SAHİPLERİNİN FİNANSAL MÜZAKERELERİN ERTLENMESİNİ TALEP HAKKI

AZLIK PAY SAHİPLERİNİN FİNANSAL MÜZAKERELERİN ERTELENMESİNİ TALEP HAKKI -TTK M.420 – GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 411. maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini...

İŞ HUKUKUNDA İŞÇİDEN ALINAN İBRANAME

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME Genel Olarak İbra genel ifade ile alacaklı tarafından borçlunun borçtan kurtarılmasıdır. İş hukukunda ibranın düzenlendiği TBK Md. 420 ibra başlığını taşısa da aşağıda ibranamenin geçerlilik koşulları...

KARŞILIKSİZ ÇEK DÜZENLEME SUÇU

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU Genel Olarak Suç olarak kabul edilen eylem ÇekK 5/1’in ifadesiyle “süresi içinde ibrazında , çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” tir. Burada suçun faili...
1 2