0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

imza dışındaki kambiyo senedinin unsurları senedin tedavüle çıkarıldığı anda değil, bonoya dayalı talep hakkının ileri sürülmesi sırasında mevcut olması yeterlidir. Yargıtay’ın da kararlarında sıklıkla belirttiği üzere tedavüle çıkarılan bir bononun bazı unsurlarının düzenleyen tarafından eksik bırakılması (açık bono), ilke olarak bu unsurların sonradan tamamlanması konusunda bono lehtarına yetki verildiğine karinedir. Böylece bono lehtarı, hamil bu doğrultuda açık bırakılan yerleri tamamlama yetkisini elinde bulundurur. Bu kapsamda ilke olarak açık bononun taraflar arasındaki anlaşmaya uygun bir şekilde doldurulduğu kabul edilmekle birlikte senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası ancak yazılı delille ispatlanabilecektir. Anlatılanları kapsayacak şekilde;

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin E. 2017/ 3900 K. 2019 / 2295 T. 04.04.2019 sayılı kararında;

“…Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizin 20.09.2016 tarih 2016/2964 E. 2016/ 12518 K. sayılı ilamı ile ”Türk Ticaret Kanunu’nun 680. maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Bu durumda bononun anlaşmaya aykırı doldurulduğunun yazılı delil ile ispatı gerekir. Mahkemece bu yön gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.”

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin E. 2017/ 3900 K. 2019 / 2295 T. 04.04.2019 sayılı kararında;

“…T.T.K.nun 690. maddesi göndermesi ve bonolarda da uygulanması gerekli T.T.K.nun 592 maddesi uyarınca açık bono düzenlenmesi mümkündür. Tamamen doldurulmamış bononun, tedavüle çıkarken anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğu yasal biçimde (yazılı belge ile) kanıtlanmadığı sürece, bono üzerinde yazılı vade, tanzim gibi tarihler gerçekliğini ve varlığını korur. Mahkemenin kabulünün aksine takibe konu senet üzerindeki yazıların farklı kalem ve el ürünü olduğunun anlaşılması açık bononun varlığına delil teşkil etmez. Borçlu vekilinin açık bono düzenlendiği yönündeki iddiaları yasal biçimde kanıtlanamadığından takibin bu nedenle iptali mümkün değildir…”

Açıkça görüldüğü üzere bononun unsurlarının sonradan doldurulmuş olması, kambiyo senedi niteliğine halel getirmeyecektir. Ancak bunlar ile senet metninde tahrifat karıştırılmamalıdır. Dava konusu bono incelendiğinde herhangi bir unsurunun sonradan çizilerek değiştirilmediği ve bu anlamda tahrifattan söz edilir ki bu başka bir hukuki konudur.

UYARI Web sitemizdeki tüm yazı, makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mustafa Çağrı Soyer’e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Makale Yazarlığı İçinKişiler kendisi hakkında kısa bilgi vererek sitemizde yayımlanmak üzere info@soyerhukuk.com adresine gönderebilirler. “

Benzer İçerikler

Yorum Yapın