0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

(30.11.2021 Tarih 31675 Sayılı Değişikliği İçeren)

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) PROSEDÜRÜ NASIL YAPILIR ?

İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar istinaf edilmesi belli istisnalar haricinde kararın icrasını durdurmaz. Alacaklı taraf ilk derece mahkemesi tarafından verilen gerekçeli kararı icra takibine konu edebilir. İstinaf eden taraf kararın icrasını durdurmak için teminat karşılığında icra hukuk mahkemesinden (TBMM’de 24 Kasım 2021 tarihinde kabul edilen “7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” (Kanun), Cumhurbaşkanının onayının ardından 30 Kasım 2021 tarih ve 31675 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren değişiklikten önce tehiri icra kararı istinaf dairesinden alınmaktaydı) tehiri icra kararı alması gerekir. Buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra uygulamada tehiri icra nasıl yapıldığına ilişkin soruları cevaplandıralım:

Öncelikle gerek süre tutum dilekçesinde gerekse gerekçeli istinaf dilekçesinde “TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR” ibaresi unutulmamalıdır.

Bu yazının sonunda bulunan derkenar talepli dilekçe, kararı veren ilk derece mahkemesine sunulmalıdır. Eğer karar icraya takibine konu edilmemişse beklenmelidir. Karar icra takibine konu edildiği; konu edilmemişse konu edildiği anda mahkeme kalemine “tehiri icra talepli istinaf dilekçesi verdik. Derkenar talebimiz var” denilmelidir. Mahkeme yazı işleri müdürü sunulan derkenarı istinaf dilekçesinin süresinde yapıldığına ilişkin olarak tutanak hazırlamalıdır. Bu tutanak takibe konu edilen icra dairesine götürülmek üzere imzalanmalı ve mühürlemeli veya uygulamada genelde UYAP sistemi üzerinden ilgili icra dairesine gönderilmelidir.

Eğer icra dairesine sunulmak üzere derkenarı imzalı ve mühürlü elden almışsanız aldığınız derkenar icra takibine geçilmiş olan icra müdürlüğü dosyasına sunulacak ve yine yazı sonunda bulunan mehil vesikası talep dilekçesi ile icra dairesinden mehil vesikası alınacak.

İcra müdürlüğü sunulan derkenarı ve talep dilekçesine istinaden en az 3 ay sonrası için icra kapak hesabı yapacaklar. (İcra kapak hesabı, icra takibi ile tahsil edilmesi gereken dosya borcunun tüm masraflarla birlikte oluşan son rakamdır.) Yapılan kapak hesabında çıkacak toplam bedel ya peşin olarak icra dosyası banka hesabına yatırılacak ya da bir bankadan kesin ve süresiz teminat mektubu sunularak (30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı değişiklikten önce sunulan teminat mektuplarının onayı için ilgili icra hukuk mahkemesine gönderilirken değişiklikten sonra icra hukuk mahkemeleri hem teminat mektubu onayını hem de icranın geri bırakılması kararını birlikte verecektir.) icra dairesinden mehil vesikası hazırlanmasını, hazırlanan mehil vesikası ve itirazı yapılan mahkeme kaleminden icra dairesine sunulan derkenar yazısını icra hukuk mahkemesine icranın geri bırakılması konusunda karar vermesi için Tevzi Bürosu’na müzekkere yazılmasını talep eden dilekçe sunulacak. (30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikten önce icranın geri bırakılması kararını itiraz edilen istinaf dairesi veriyorken değişiklikten sonra bu yetki İcra Hukuk Mahkemeleri’ne bırakılmıştır.)

Tevzi edilen İcra Hukuk mahkemesi icranın geri bırakılması konusunda Değişik İş (Değişik İş Dosyası: Mahkemelerin esasına girmeden sadece hakim kararı gerektiren işlemlerle ilgili verdikleri kararların ortak adıdır. Değişik  dosyalarında genellikle sadece dosya üzerinden inceleme yapılır ve duruşma icra edilmeksizin karar verilir.) dosyası ile karar verir ve icranın geri bırakılması kararını icra dairesine göndererek prosedür tamamlanmış olur.


DERKENAR DİLEKÇESİ

DERKENAR DİLEKÇESİ:

İSTANBUL ….. HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 20…/…. Esas.

KARAR NO : 20…/… Karar.

KONU : Derkenar talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, davacı tarafından İstanbul ….. İcra Müdürlüğü’nün 20……./…E. Sayılı dosyasından icra takibine başlanmıştır. İcra dosyasından, İcra Hukuk Mahkemesi’nden tehiri icra kararı getirmek üzere mehil vesikası alınacağından, mahkemenizce verilen kararın tarafımızca süresinde istinafa başvurulup başvurulmadığı; başvurulmuş ise istinaf tarihinin dilekçe ekine derkenar olarak verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …../…./……

Davacı vekili

Av. Mustafa Çağrı SOYER


MEHİL VESİKASI TALEP DİLEKÇESİ

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 20../…… E.

BORÇLU :

VEKİLİ : Av. Mustafa Çağrı SOYER

KONU : Tarafımıza Mehil Vesikası Verilmesi Hakkında.

Takibe konu ilam (İstanbul … Hukuk Mahkemesi’nin 20…/….E., 20…./…. K.), tarafımızca tehir-i icra talepli istinaf edilmiş olup, bu hususta yerel mahkemeden alınan derkenar ektedir. (EK: Mahkemeden alınan derkenar)

İcra Hukuk Mahkemesi’nden tehir-i icra kararı alabilmemiz için, dosyaya yatırmamız gereken teminat miktarının hesaplanmasını, teminatın dosyaya depo edilmesine müteakip, İcra Hukuk Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirebilmemiz için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep ederiz. …./…./….

Borçlu Vekili

Av. Mustafa Çağrı Soyer / Soyer Avukatlık Bürosu


TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMEK ÜZERE DOSYANIN İCRA HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ TALEP DİLEKÇESİ

İSTANBUL …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO : 20../…… E.

BORÇLU :

VEKİLİ : Av. Mustafa Çağrı SOYER

KONU : Mehil vesikasının ve itiraz edilen yerel mahkemeden alınan derkenar yazısının icra hukuk mahkemesine gönderilmesi talepli dilekçe.

Dosyanızca hazırlanan mehil vesikasının ve itirazı yapılan mahkeme kaleminden dairenize sunulan derkenar yazısını, İcra Hukuk mahkemesince icranın geri bırakılması konusunda karar vermesi için Tevzi Bürosu’na müzekkere yazılmasını talep ederim.

Borçlu Vekili

Av. Mustafa Çağrı SOYER

UYARI Web sitemizdeki tüm yazı, makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mustafa Çağrı Soyer’e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Makale Yazarlığı İçinKişiler kendisi hakkında kısa bilgi vererek sitemizde yayımlanmak üzere info@soyerhukuk.com adresine gönderebilirler. “

UYARI Web sitemizdeki tüm yazı, makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mustafa Çağrı Soyer’e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Makale Yazarlığı İçinKişiler kendisi hakkında kısa bilgi vererek sitemizde yayımlanmak üzere info@soyerhukuk.com adresine gönderebilirler. “

Yorum Yapın