0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

Month

Ocak 2022
imza dışındaki kambiyo senedinin unsurları senedin tedavüle çıkarıldığı anda değil, bonoya dayalı talep hakkının ileri sürülmesi sırasında mevcut olması yeterlidir. Yargıtay’ın da kararlarında sıklıkla belirttiği üzere tedavüle çıkarılan bir bononun bazı unsurlarının düzenleyen tarafından eksik bırakılması (açık bono), ilke olarak bu unsurların sonradan tamamlanması konusunda bono lehtarına yetki verildiğine karinedir. Böylece bono lehtarı, hamil bu...
Devamını Oku
Türkiye’de devre mülk sebebiyle yüzbinlerce insan mağdur edilmektedir. Devre Mülk adı altın yapılan ve ülkemizde yaygın olarak uygulanan sistematik süreç her gün artmakta ve haberlere konu olmaktadır. Devre mülk satışlarının ve bu devre mülklerin aidatlarının adeta “modern dolandırıcılık” yöntemi haline gelmiş ve haksız kazanç peşinde koşan bazı şirket ve kişilerin tüketicilerin bilgisizliğini kullanmaktadır. Türkiye’de devre...
Devamını Oku
Mal ve hizmet satan tacirler ile tüketiciler arasında yapılan sözleşmelerde zaman zaman tacirler tarafından kambiyo senedi imzalatılmakta ve bu senetler genel olarak emre yazılı olarak düzenlenmektedir. Ancak böyle bir durumda yapılan senet nama yazılı olarak yapılmadığı için tüketici açısından geçersizdir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Temel ilkeler başlıklı 4. Maddesinin 5. Fıkrası; “Tüketicinin yapmış...
Devamını Oku
AZLIK PAY SAHİPLERİNİN FİNANSAL MÜZAKERELERİN ERTELENMESİNİ TALEP HAKKI -TTK M.420 – GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 411. maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili mevzuat uyarınca “azlık” veya “azınlık” olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmamızda azlık haklarından biri olan ve TTK m. 420’de düzenlenen “Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesini...
Devamını Oku
(30.11.2021 Tarih 31675 Sayılı Değişikliği İçeren) İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) PROSEDÜRÜ NASIL YAPILIR ? İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar istinaf edilmesi belli istisnalar haricinde kararın icrasını durdurmaz. Alacaklı taraf ilk derece mahkemesi tarafından verilen gerekçeli kararı icra takibine konu edebilir. İstinaf eden taraf kararın icrasını durdurmak için teminat karşılığında icra hukuk mahkemesinden (TBMM’de...
Devamını Oku