0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

Month

Ağustos 2021
İŞ HUKUKUNDA İBRANAME Genel Olarak İbra genel ifade ile alacaklı tarafından borçlunun borçtan kurtarılmasıdır. İş hukukunda ibranın düzenlendiği TBK Md. 420 ibra başlığını taşısa da aşağıda ibranamenin geçerlilik koşulları incelendiğinde görüleceği üzere aslında iş hukukunda işçinin işvereni ibra etmesi kabul edilmemiştir. Zira madde aslında işverenin ibra yoluyla borçtan kurtarılmasını değil, borcunu ifa etmesini düzenlemektedir. Maddedeki...
Devamını Oku
KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU Genel Olarak Suç olarak kabul edilen eylem ÇekK 5/1’in ifadesiyle “süresi içinde ibrazında , çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” tir. Burada suçun faili çeki düzenleyen değil, hesapta karşılık bulundurmak zorunda olan (gerçek) kişi olarak belirlenmiştir.(ÇekK 5/2) Karşılıksız çek eylemi birden fazla suçun konusunu oluşturduğu taktirde fail, TCK 44 (Fikri...
Devamını Oku
Tasarım il Faydalı Model Arasındaki Farklar Tasarım Tescili Nedir? Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel Tasarım Tesciliyle; ürünlerin dış görünüşleri koruma altına alınabilmektedir. Örneğin ; mobilya tasarımları, tekstil...
Devamını Oku
KONKORDATODA KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI (İİK. M. 291-292) GİRİŞ Konkordato, borçluların mahkeme denetiminde alacaklılar ile anlaşarak, borçlarını belirli oranda veya vadede yahut hem belirli bir oranda hem de belirli bir vadede ödemesine imkan tanıyan hukuki bir kurum olarak karşımıza çıkar. Borçlunun kendisinin veya alacaklıların talebi ve ardından talebin mahkemece kabul edilmesi ile hukuki süreç başlar. Konkordato...
Devamını Oku