0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

Kategori

İş Hukuku
İŞ HUKUKUNDA İBRANAME Genel Olarak İbra genel ifade ile alacaklı tarafından borçlunun borçtan kurtarılmasıdır. İş hukukunda ibranın düzenlendiği TBK Md. 420 ibra başlığını taşısa da aşağıda ibranamenin geçerlilik koşulları incelendiğinde görüleceği üzere aslında iş hukukunda işçinin işvereni ibra etmesi kabul edilmemiştir. Zira madde aslında işverenin ibra yoluyla borçtan kurtarılmasını değil, borcunu ifa etmesini düzenlemektedir. Maddedeki...
Devamını Oku
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİARAF SIFATI VE DAHİLİ DAVA KAVRAMI Başvuru Yapılacak Merciler: Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir. Yurt Dışından Yapılacak Başvurular: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları...
Devamını Oku